به گزارش پارسˈ رحیم احمد وندˈ روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: بیشتر امور مربوط به واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس در سال گذشته انجام شده و به همین دلیل مقدمات عرضه آنها در بازار سرمایه فراهم است.

وی ادامه داد: تنها موضوع مجامع این باشگاه ها و حسابرسی آنها توسط سازمان حسابرسی باقی مانده است که باید این موارد نیز انجام شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: پس از انجام این مقدمات تلاش می شود تا در اولین فرصت سهام آنها برای کشف قیمت عرضه شود.

وی گفت: ازآنجایی که برای امور اداری نمی توان زمان مشخصی را تعیین کرد به همین دلیل نمی توان زمان دقیق واگذاری و عرضه سهام این باشگاه ها را اعلام کرد.

احمد وند تصریح کرد: البته سازمان حسابرسی آمادگی خود را برای حسابرسی باشگاه های استقلال و پرسپولیس اعلام کرده است و به همین دلیل پیش بینی می شود بتوان سهام این باشگاه ها را درآینده نزدیک عرضه کرد.