به گزارش پارس به نقل از فارس، سید سعید زمانیان دهکردی اظهار داشت: با توجه به آئین‌نامه کمیسیون تلفیق در جلسه امروز عصر کمیسیون درباره بررسی تبصره 21 لایحه دولت درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 94 نمایندگان پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را مطرح کردند که این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق تصویب شد.


وی افزود: بر این اساس هیچ پیشنهاد دیگری از جمله پیشنهاد جدید دولت که تغییراتی در میزان و زمان بندی پرداخت یارانه نقدی را شامل می‌شد، اساسا مطرح نشد.

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: فردا در نشست علنی مجلس همین مصوبه تلفیق یعنی لایحه پیشنهادی دولت درباره هدفمندی یارانه‌ها که مشابه مصوبه بودجه سال جاری است و تغییر نکرده است، مطرح خواهد شد.

به گزارش فارس، در صورت تصویب لایحه دولت و مطرح نشدن پیشنهاد جدید دولت یا دیگر پیشنهادات، هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت نقدی در سال آینده مانند سال جاری ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، دولت پیشنهاد جدیدی را درباره هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه کرده بود. این پیشنهاد جدید از دو بخش تشکیل شده بود:

1- سهمیه های بنزین حذف شود و بنزین در سال آینده به صورت تک نرخی و با قیمت 1000 تومان عرضه شود. با این اقدام حدود سه هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت افزوده می شود.
2- دوره پرداخت یارانه نقدی به مردم از 30 روز به 35 روز یک‌بار تبدیل شود. در نتیجه، دولت به جای 12 بار پرداخت یارانه نقدی به مردم در طول یکسال، 10 بار یارانه نقدی پرداخت می کند و هفت هزار میلیارد تومان نیز از این طریق در خزانه دولت باقی می‌ماند.

به گزارش فارس، در صورت تصویب و اجرایی شدن پیشنهاد دولت، کسری بودجه هدفمندی جبران شده و درآمدهای هدفمندی یارانه ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت.