به گزارش پارس به نقل از وزارت راه  هیئت وزیران در جلسه 7 آبان‌ماه امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی وکشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل 138قانون اساسی تصویب کرد مبلغ دو هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه (به نسبت مساوی) برای تامین ماشین آلات ناوگان راهداری کشور جهت مقابله با حوادث غیر مترقبه وبازسازی راهها و زیرساخت های خسارت دیده حمل ونقل در اختیار سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هم با هماهنگی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، اعتبار موضوع این مصوبه را ابلاغ می نماید.

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای هم موظف شد گزارش نحوه هزینه اعتبار مذکور را در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

این مصوبه توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.