پايگاه خبري تحليلي «پارس»- عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت يازدهم همچون دولت دهم، بر خلاف تاكيد و تصريح قانون، هيچ يارانه اي به بخش توليد نداده است.

حسین گروسی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی  در حاشيه بيستمين نمايشگاه مطبوعات به پايگاه خبري تحليلي «پارس» گفت: قانون هدفمندي يارانه ها، دولت را مكلف به پرداخت يارانه به بخش توليد كرده كه متاسفانه دولت به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است.

وي افزود: اگر دولت مدعي است يارانه اي پرداخت كرده بهتر است با نمايندگان مردم و توليدكنندگان شفاف برخورد كرده و فهرست كاملي از يارانه به بخش توليد را منتشر و اعلام عمومي نمايد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در مورد شيوه هاي پرداخت سهم توليد از يارانه ها گفت: نيازي به پرداخت مستقيم نقدينگي نيست بلكه راهكارهاي بسياري داريم كه دولت مي تواند با استفاده از آن به كارايي بيشتر توليد در كشور اقدام كند از جمله اينكه در صورتي كه واحدهاي توليدي از انرژي كمتري در توليد كالاي خود استفاده نمايند مي توانند از يارنه بيشتري برخوردار شوند و يا اينكه یارانه حمایتی به تولید می تواند از طریق وام های ارزان قیمت پرداخت شود، 

گروسی خاطرنشان كرد: همواره آقاي نعمت زاده وزير صنعت و معدن و تجارت در كميسيونهاي مجلس مي گويد ما يارنه توليد را پرداخت كرده ايم اما هيچگاه جزييات اين موضوع را شفاف نكرده و به صورت كلي و مبهم اظهاراتي دارند.