به گزارش پارس به نقل از تسنیم، عبدالرضا عزیزی اظهارداشت: حماسه اقتصادی در پی اقتصاد مقاومتی حاصل می شود و زمانی مظاهر تحقق آن قابل رویت است که با حمایت از تولید داخلی، اشتغالزایی ایجاد شود، تورم کاهش یافته و اقتصاد از حالت رکود خارج شود و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: با اجرای سیاستهای ۲۴ بندی اقتصاد مقاومتی می توان در انتظار تحقق حماسه اقتصادی بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی هم برای شرایط صلح و هم برای شرایط سخت است و منظور از آن ریاضت اقتصادی نیست. در اقتصاد مقاومتی میزان مشارکت مردم در اقتصاد و حمایت آنها از تولید ملی افزایش می یابد و به همان نسبت از صرفه جویی دفاع خواهند کرد.
وی افزود: حماسه اقتصادی نباید در شعار باقی بماند و باید محقق شود. بسیاری شعار دادند و عمل نکردند. هدفمندی یارانه ها باید زمینه حمایت از تولید را فراهم می کرد ولی در عمل واردات بیشتر شد.
عزیزی گفت: با سیاستهای ضد حمایت از تولید ملی هرگز نمی توان به اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی رسید. نمی توان گفت از تولید داخلی حمایت می شود بعد به وارد کردن برنج، مرکبات و دیگر محصولات به قیمت ارزانتر اقدام کرد.
وی تأکید کرد: بنابراین باید با اجرای ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی، موجبات تحقق اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی را فراهم کرد.