به گزارش پارس به نقل از فارس، بر اساس آمار شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور که از سوی مرکز آمار اعلام شد شاخص کل در بهمن ماه سال ۹۲ به ۱۷۸.۵ رسید که نسبت ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشته است.

این گزارش اضافه می کند افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۲ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل کاهش شدیدی یافته است.

بر این اساس درصد تغییرات شاخص کل در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۳.۷ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماه منتهی به دی ماه سال ۹۲ (۳۵ درصد) کاهش یافته است.

این گزارش اضافه می کند شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم ۲۱۹.۱ درصد رسید که نسبت به ماه قبل نیز ۰.۵ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی ۲۱۶.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۲۸.۵ درصد است که افزایش را نشان می دهد.

بر این اساس نرخ تورم ۱۲ ماه این گروه ۴۶.۷ درصد است.

این گزارش اضافه می کند شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۸.۲ درصد است که درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است.

این گزارش اضافه می کند شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در بهمن ماه سال ۹۲ به رقم ۱۶۴.۰۵ رسید که ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته که میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۴ درصد است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز گذشته اعلام کرده بود که نرخ تورم نقطه به نقطه با ۵.۵ درصد کاهش، به ۲۲ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ۹۲ نیز با کاهش به ۳۳.۷ درصد رسیده است.

وی اضافه کرده بود این میزان کاهش نرخ تورم با تلاش تولید کنندگان و تیم اقتصادی دولت محقق شده است.