به گزارش پارس به نقل از ایسنا، محمدابراهیم رضایی اظهار داشت: در گذشته تصمیمی که برای نوع توزیع یارانه در کشور گرفته شد بسیار مضر و آسیب زننده بود.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در خصوص پرداخت این چنینی یارانه ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرد، افزود: طبق برنامه و سیاست گذاری ها، درآمد حاصل از یارانه ها باید صرف راه اندازی تولید، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم و همچنین ورود بخشی از این درآمدها به حوزه بهداشت و درمان کشور می شد.

رضایی تصریح کرد: ادامه مسیر با روند گذشته برای کشور مفید نبود چراکه زیرساخت این نوع توزیع، از گذشته فراهم نبوده است. تصمیم گیری های اشتباه گذشته راهی جز حذف یارانه به صورت کلی و یا محدودیت در پرداخت آن برای دولت باقی نگذاشته بود.

وی راه دوم را بهترین گزینه برای اجرای این برنامه اقتصادی در کشور دانست و گفت: دولت راه دوم را برگزید، به نحوی که اقشار غیرنیازمند از دریافت یارانه کنار روند و بهترین اقدام از سوی مردم این است که افراد متمول، خود، از دریافت یارانه انصراف دهند.

نماینده خمین اضافه کرد: بخشی از مردم نیز در بررسی ها حذف خواهند شد و پیش بینی می شود در اجرای فاز دوم یارانه ها، ۴۰ درصد جمعیت کشور باقی بمانند و یارانه دریافت کنند.

رضایی با تأکید بر اینکه لازم است که چارچوب کار کاملاً برای مردم روشن شود و توضیحات مکفی ارائه شود، عنوان کرد: اینکه مسئولین از ابزاری همچون جریمه استفاده کنند در شأن ملت نیست و لازم است که در نوع برخورد با مردم این روند اصلاح شود.