به گزارش پارس به نقل از مهر، بهمن حاج علی در خصوص شیوه تداوم توزیع سبد کالایی گفت: توصیه اکید ما به مردم این است که با توجه به بازه ۱۵ روزه ای که برای دریافت سبد کالا پیش بینی شده است، وقت خود را در صفهای طولانی تلف نکنند، چراکه توزیع سبد کالایی تا پایان دوره پانزده روزه ادامه خواهد داشت و هیچ محدودیتی وجود ندارد و ممکن است تمدید شود.

مدیر اجرایی طرح سبد کالا افزود: مراجعه تدریجی و با آرامش به شبکه های توزیع سبد کالا از سوی مردم سبب می شود تا بار ترافیکی در دریافت این سبدها کاهش یابد و دولت خدمات رسانی بهترین به مردم داشته باشد، ضمن اینکه افرادی که جزء جامعه مشمول دریافت سبد کالا هستند که در اطلاعیه های قبلی به صورت مشروح بیان شده است، می توانند به مرور به شبکه های توزیع منتخب مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: این ذی نفعان می توانند از طریق مختلف و با همراه داشتن کارت های یارانه نقدی و کارت ملی به مراکز مراجعه کنند؛ اما قبل از مراجعه، از طریق ارسال پیامک به سامانه های ۵۰۰۰۴۹۹ و نیز ۷۰۰۷۹۹ از ذی نفع بودن در این طرح اطمینان حاصل نمایند.

به گفته حاج علی، اگر در شبکه های توزیع اشکالاتی وجود داشت و یا مردم شکایاتی داشتند، می توانند هرگونه نارضایتی و نارسایی را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور ارایه دهند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر جامعه هدف دریافت کننده سبد کالایی تعریف شده و کالاهای مورد نیاز این مشمولان نیز به میزان کافی تامین شده است و توزیع نیز در دامنه زمانی تعریف شده، صورت خواهد گرفت.

مدیر اجرایی طرح سبد کالا خاطرنشان کرد: در روزهای اول که سامانه زیر بار می رود، ممکن است ازدحام وجود داشته باشد، اما دلیلی ندارد مردم وقت خود را تلف کنند و بنابراین به تدریج مراجعه کنند چراکه تا زمانی که کل جمعیت تعریف شده، سبد کالا نگیرند موظف هستیم که کالارسانی کنیم و فروشگاهها نیز موظف به توزیع کالا هستند.

حاج علی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه های pos نیز که در فروشگاه های منتخب به کار گرفته شده است با اشکال مواجه شد، متصدیان می توانند از طریق شماره تلفن ۲۲۹۲۶۴۲۶-۸ مسائل خود را در میان بگذارند.

وی اظهار داشت: مردم می توانند با مراجعه به سایت YARANEHKALA. IR از نزدیکترین فروشگاه محل زندگی خود اطلاع یافته و به آنجا مراجعه کنند.

حاج علی با اشاره به اینکه در یک روز ۲۰۰ هزار نفر سبد کالای خود را دریافت کردند، گفت: دلیل اینکه مشاهده می شود از دو کارمند با شرایط یکسان، یک نفر مشمول دریافت سبد کالا شده و دومی نشده، اینکه اطلاعات افراد زیرپوشش بیمه تامین اجتماعی، هنوز وارد سامانه نشده است که به زودی وارد می شود.