• استخاره در لغت به معنی بهترین خواستن و خیر خواستن است و در تعبیر دینی، واگذار کردن انتخاب به خداوند در کاری است که انسان در انجام دادن آن تردید دارد.

آرشیو

تعداد اخبار امروز :