در دو انتخابات ۱۱ اسفند، حدود ۲۵میلیون نفر تقریبا ۵۰میلیون رأی در کل کشور به صندوق‌ها ریختند. در بدبینانه‌ترین حالت، از ۲۰۸حوزه انتخابیه مجلس۱۲، حداکثر در ۱۰ حوزه انتخابیه یعنی زیر ۵٪، ادعاهایی دال بر تخلف انتخاباتی شنیده می‌شود.

بیشتر این حوزه‌های مورد ادعا کوچک هستند و هیچ گزارشی از تخلف موثر قابل اعتنا در حوزه‌های بزرگ مثل کلان‌شهرها که مجموع آرای بیشتری هم دارند شنیده نشده است. لذا مجموع آرای مورد ادعا در گوشه وکنار کشور که احتمالا به تخلف آلوده شده، زیر ۲۵۰هزار (نیم درصد کل آرای ماخوذه) خواهد بود.

با این توضیح، چه کسی از سلامت انتخابات به درستی دفاع می‌کند؟ کسی که بر این تخلفات محدود سرپوش گذاشته، حق‌الناس را در آن حوزه‌های معدود، از بین می‌برد و موجب ریشخند متخلفان و توسعه تخلف آنها در آینده می‌شود؟ یا کسی که خواستار برخورد با متخلف و زدودن تخلف از چهره پاک نظام شده است؟