طلاق یکی از پیچیده‌ترین مسائل حقوقی محسوب می‌شود که ممکن است در زندگی زوجین رخ دهد و نه تنها روی رابطه زوجین، بلکه روی فرزندان آن‌ها نیز تأثیرات عمیقی دارد. بنابراین، در صورتی که زوجین تصمیم به جدایی از یکدیگر دارند، باید به مسئله حضانت فرزندان خود نیز توجه کنند.

طلاق انواع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها طلاق توافقی است. طلاق توافقی به معنای آن است که زوجین با هم به توافق رسیده‌اند که از یکدیگر جدا شوند و در خصوص همه امور مالی و غیر مالی مربوط به طلاق، از جمله حضانت فرزندان، توافق داشته باشند. در این نوع از طلاق، دادگاه فقط نقش تأیید کننده توافقات زوجین را دارد و نمی‌تواند در مورد حضانت فرزندان تصمیمی بگیرد. بنابراین، زوجین باید با هم توافق کنند که حضانت فرزندان با کدام یک از آن‌ها باشد و چه روزها و ساعاتی بتوانند فرزند خود را ملاقات کنند.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

حضانت فرزندان به معنای نگهداری، حمایت و تربیت آن‌ها توسط یکی از والدین یا شخص دیگری است. در واقع حق حضانت فرزندان یکی از حقوق غیرمالی است که از رابطه زوجیت ناشی می‌شود و در صورت طلاق، باید مشخص شود که حضانت فرزندان با کدام یک از زوجین یا شخص دیگری خواهد بود.

حضانت فرزند در طلاق توافقی (https://dadsoo.com/child-custody10/) بر اساس قواعد عمومی قانون مدنی تعیین می‌شود که به شرح زیر هستند:

  • حق حضانت فرزند پسر تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا سن 15 سالگی با پدر است.
  • حق حضانت فرزند دختر تا سن 7 سالگی با مادر است و پس از آن تا سن 9 سالگی با پدر است.
  • فرزندان پسر و دختر پس از رسیدن به سن بلوغ، خودشان می‌توانند تصمیم بگیرند که با کدام یک از والدین زندگی کنند.
  • اگر یکی از والدین شایستگی نگهداری از فرزند را ناشی از اعتیاد به مواد مخدر، جنون، بیماری خطرناک و... نداشته باشد، حق حضانت از او سلب می‌شود و به طرف دیگر یا شخص دیگری که شایستگی داشته باشد، داده می‌شود.
  • اگر مادر در مدت حضانت فرزند با شخص دیگری ازدواج کند، حق حضانت از او سلب می‌شود و به پدر داده می‌شود.

به طور کلی این موارد، قواعد عمومی هستند که در صورت عدم توافق زوجین در خصوص حضانت فرزند در طلاق توافقی، دادگاه بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گیرد. اما زوجین می‌توانند با توجه به مصلحت فرزند و شرایط خود، توافقات شخصی بین خودشان داشته باشند.

برای مثال، می‌توانند توافق کنند که حضانت فرزند پسر بعد از هفت سالگی هم با مادر باشد یا حضانت فرزند دختر بعد از نه سالگی هم با مادر باشد. همچنین می‌توانند توافق کنند که حضانت فرزندان را به طور مشترک داشته باشند و آن‌ها را به صورت متناوب در خانه‌های خود نگهداری کنند. در هر حال، توافقات زوجین باید در صورتجلسه طلاق توافقی ثبت شود و دادگاه آن‌ها را تأیید کند.

اگر در طلاق توافقی حضانت فرزند مطرح باشد، تاثیری بر هزینه‌های آن دارد؟

بله، موضوع حضانت فرزند در طلاق توافقی می‌تواند بر هزینه‌های این نوع از طلاق تاثیر داشته باشد. برای مثال، اگر زوجین در مورد حضانت فرزند با یکدیگر توافق کنند، می‌توانند هزینه‌های دادگاه و وکالت را کاهش دهند. اما اگر زوجین در مورد حضانت فرزند اختلاف داشته باشند، ممکن است برای اثبات صلاحیت خود برای نگهداری از فرزند، مدارک و شواهدی را ارائه دهند که سبب افزایش هزینه‌های طلاق توافقی خواهد شد.

همچنین، موضوع نفقه فرزند نیز می‌تواند تاثیری بر هزینه‌های طلاق توافقی داشته باشد. اگر زوجین در مورد میزان و شیوه پرداخت نفقه فرزند با یکدیگر توافق کنند، می‌توانند از اختلافات و اقامه دعاوی جلوگیری نمایند. اما اگر زوجین در مورد نفقه فرزند اختلاف داشته باشند، ممکن است برای تعیین میزان نفقه فرزند، نیاز به ارجاع به دادگاه و یا مراجعه به مشاوران و کارشناسان داشته باشند که این موضوع نیز می‌تواند هزینه‌های طلاق توافقی را افزایش دهد.

کلام آخر ...

حضانت فرزند یکی از مسائل مهم و حساسی است که در زمان طلاق توافقی مطرح می‌شود. زوجین باید با توجه به مصلحت فرزند خود و شرایط‌شان، در مورد حضانت فرزند توافق کنند و توافقات خود را در صورتجلسه طلاق توافقی ثبت نمایند. همچنین در صورت عدم توافق، دادگاه بر اساس قواعد عمومی قانون مدنی تصمیم می‌گیرد.

در عین حال حضانت فرزند در برخی از موارد بر هزینه‌ طلاق توافقی تاثیرگذار است و زوجین باید در این خصوص به توافقات لازم دست پیدا کنند و به راه‌حلی مناسب برسند که هم برای خودشان و هم برای فرزندشان مناسب باشد.

از این رو، اگر شما به یک وکیل مجرب در خصوص حضانت فرزند در طلاق توافقی نیاز دارید، می‌توانید به دادسو مراجعه کنید و از خدمات مشاورین و وکلای پایه یک دادگستری این موسسه در زمینه مذکور بهره‌مند شوید.