جعفر طاهری با اشاره به اینکه رشد نقدینگی و تورم، دو پاشنه آشیل همیشگی اقتصاد کشور هستند که با ایجاد عدم ثبات اقتصادی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند، گفت: نقدینگی و سرعت گردش پول به صورت هم‌زمان بر تورم اثر دارد و با کاستن از نرخ رشد نقدینگی و کاهش سیالیت پول توسط بانک مرکزی، تورم کنترل خواهد شد. 

جعفر طاهری در این گفت و گو اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «رشد نقدینگی باید متوقّف بشود، کما اینکه تلاش کرده‌اند، یک مقداری هم تأثیر داشته و رشد نقدینگی کم شده.» اما عبارت «رشد نقدینگی باید متوقف شود» به معنای صفر شدن «نرخ رشد نقدینگی» نیست و مطلوب نظر رهبری «تناسب میان رشد نقدینگی و رشد اقتصادی» است و «رشد نقدینگی نامتناسب با نیاز تولید و رشد اقتصادی» باید متوقف شود. دو اظهار نظر از آیت‌الله خامنه‌ای -یکی در ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ و دیگری در انتهای آن- می‌تواند نگاه ایشان در مورد رشد نقدینگی را نشان دهد. ایشان در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت در سال 1391 فرمودند: «اگر در مقابل نقدینگی تولید وجود داشته باشد، کالا وجود داشته باشد، کمبود وجود نداشته باشد، مشکلی را ایجاد نمی کند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بیش از تولید کالا در داخل یا به شکل درستِ واردات بود، طبعاً مشکل ایجاد می کند.» از طرفی همین منطق را دوباره در سال ۱۴۰۰ تکرار کردند و در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فرمودند: «فاصله‌ میان رشد نقدینگی در کشور و رشد تولید ناخالص ملّی ما یک فاصله‌ی نجومی است؛ چرا؟ چرا باید اعتبارات جوری مصرف بشود که به این انبوه نقدینگی بینجامد و در رشد تولید کشور تأثیری نداشته باشد؟ این وضع باید تغییر پیدا کند.» 

وی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی و تورم، دو پاشنه آشیل همیشگی اقتصاد کشور هستند که با ایجاد عدم ثبات اقتصادی همه سیاست‌های پولی و مالی را به چالش می‌کشند، گفت: نقدینگی و سرعت گردش پول به صورت هم‌زمان بر تورم اثر دارد و با کاستن از نرخ رشد نقدینگی و کاهش سیالیت پول توسط بانک مرکزی، تورم کنترل خواهد شد.

طاهری با تکیه بر دیدگاه برخی از صاحب نظران در زمینه کنترل رشد نقدینگی خاطرنشان کرد: طیفی از صاحب نظران معتقدند، با کنترل رشد نقدینگی، تقاضاهای مازاد بی‌رویه در بازار، کاهش می‌یابد و به هر میزان که مازاد تقاضا، مهار شود، منجر به کاهش قیمت کالاها و خدمات خواهد شد. سیستم بانکی نیز از دو ناترازی رنج می‌برد. یکی از آن‌ها ناترازی درآمد-هزینه‌ها و دیگری ناترازی دارایی-بدهی‌هاست که هر دو به‌نحوی آزاردهنده سیستم بانکی کشور است. در ناترازی درآمد - هزینه، گاهاً هزینه‌های سیستم بانکی بیشتر از درآمدهای حاصله، برای سیستم بانکی است؛ اما در ناترازی دارایی- بدهی باید گفت که متاسفانه برخی از بانک‌های کشور، منابع منجمد و بلوکه شده دارند که این موجب شده که ناترازی افزایش پیدا کند. هر چقدر بانک مرکزی بتواند به شفافیت و سلامت سیستم بانکی کمک کند و نظارت داشته باشد و سلامت نظام بانکی را ارتقا ببخشد و انجماد منابع را کاهش دهد و ناترازی‌ها (چه درآمد-هزینه‌ای و چه دارایی-بدهی) را کاهش دهد، می‌توان امیدوار بود که اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی، کاهش خواهد یافت و همچنین خلق نقدینگی مضاعف کنترل خواهد شد. این کنترل ترازنامه‌ها، سیاستی است که آغاز شده و البته باید توجه داشت که زمانبر است و برخلاف انتظارات تورمی که سریع بر تورم اثر دارد، بحث سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و شفافیت دارایی‌ها و تراز کردن دارایی‌ها و بدهی‌ها یا در حقیقت واقعی‌سازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در سیستم بانکی ‌می‌تواند اثرات مثبت داشته باشد؛ هر چند که زمان‌بر بوده و تدریجی است و دفعتی و فوری، اثرگذار نیست و به‌تدریج اثرات آن، در کنترل تورم نقدینگی خود را نشان می‌دهد.»