به گزارش سراج24؛ حمیدرضا قدسی هنرمند و گرافیست حاضر در رویداد بزرگ فرهنگی فلسطین و نقش من در گفتگو با خبرنگار سراج24 با اشاره به رسالت خطیر اهالی هنر در رساندن ندای مظلومیت مردم فلسطین گفت: آثار هنری و مفهومی در رساندن عمق اندوه و رنج ملتی که بیش از ۷۵ سال است تحت شدیدترین ظلم ها و آزارها قرار دارند، می تواند نقشی مهم ایفا کند.

وی افزود: زبان هنر و به ویژه گرافیک. پیام رسانی گویا برای تفهیم جنایات قصابان غاصبی است که در این ایام بر سر زنان و کودکان بی دفاع د.ر اقصی نقاط فلسطین می آید.