استاد آتیلا پسیانی یک عمر در آسمان هنر ایران ‌زمین درخشید و با تلاش بی‌مانند خود لحظاتی ناب را برای مردم ایران ثبت کرد.

مایه سرافرازی برند گلستان است که در بخشی از سال‌های حضور پربار استاد در صحنه، از هنر ایشان بهرمند شد.

یادش در قلب ما زنده و جاودان خواهد بود و نقش لبخند زیبای او در قاب گلستان تا همیشه باقی خواهد ماند.

روابط عمومی شرکت گلستان

مهرماه ۱۴۰۲