به گزارش سراج24؛ محمدحسن دهقانی در گفتگو با خبرنگار سراج24، پیرامون مسئله حجاب؛ اظهار داشت: در مسئله حجاب که در پاییز سال 1401به تعبیر کارشناسان و جامعه شناسان شورش های اجتماعی اتفاق افتاد می توان راهبرد جدید دشمن را مشاهده کرد که سناریویی تکراری و تاریخی اما ناموفق بود و می توان در فضای عمومی آن را با اسم رمز بی حجابی اجباری نامگذاری کرد. 

وی افزود: هدف اصلی دشمنان مردم ایران در گام اول سواستفاده از زنان و دختران جوان در قالب رهبری انقلاب به اصطلاح زنان و در گام دوم تخریب بیش از پیش زنان در فضای بین المللی بود که در شورشهای اجتماعی سال گذشته به شکلهای مختلف دنبال می شد. 

کارشناس مسائل استراتژیک بیان داشت: کشف حجاب اجباری سال گذشته در واقع دست گذاشتن روی یک نقطه حساس از فرهنگ جامعه بود که می توانست عکس العمل زنان و مردان را برانگیخته کرده تا دشمن از آن بهره برداری کند به این معنی که از زنان و دختران به عنوان لیدرهای خیابانی در کف خیابان ها برای تحریک مردان استفاده کردند و از آنان به عنوان آلت دستی برای پروژه کشته سازی در حوزه خیابانی و پس از آن در مدارس استفاده کرد و در ادامه برنامه هایش تخریب جامعه زنان ایران قرار داشت و سپس در فضای بین المللی هجمه های داخلی و خارجی را به سمت زنان(با شکل کوتاه کردن مو) وارد کرد. 

دهقانی عنوان داشت: حجاب، عفاف و حیا از مولفه های مهم فرهنگی و اجتماعی در ایران اسلامی است و تاریخ نشان داده که زنان ایرانی هیچگاه مایل به خودنمایی و بدن نمایی و کشف حجاب در سطح اجتماع  نبوده اند در حالی که دشمن سعی دارد بانوان را وارد این عرصه کرده و کنشگری آنان را به سمت منافع خود در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی و سیاسی تغییر دهد.

وی با بیان اینکه در دوره رضاخان نیز کشف حجاب با همین هدف امروزی دشمن صورت گرفت و از زنان و دختران استفاده ابزاری شد، ادامه داد: زنان ایران اسلامی همواره در طول تاریخ با بی حجابی مقابله کرده و حجاب و عفاف را به عنوان مولفه های اصلی فرهنگی، اجتماعی و دینی خود برگزیده و با هجمه های دشمن مقابله کرده اند. 

کارشناس مسائل استراتژیک با اشاره به اقدامات گسترده دشمن در جهت کشف حجاب اجباری و استفاده ابزاری از زنان، خاطرنشان کرد: دشمن با انجام تبلیغات، فعالیتهای رسانه ای و جنگ ترکیبی که از خیابانها شروع و در فضای رسانه ای دنبال شد و در فضای اجتماعی نیز نمود پیدا کرد تلاش داشت بی حجابی اجباری را ترویج کند و از این طریق به اهداف کلان خود دست یابد اما با هشیاری مردم و تلاش مسئولان اقدامات آن ناکام ماند.