در صورت امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی چه کار کنیم

مستاجر برای اینکه بتواند سرقفلی خود را پرداخت کنند باید اظهارنامه ای را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال کنند و در آن به درخواست اعلام شماره حساب پردازد. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اولا در صورت امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی این موضوع سبب این نمی‌شود که حق سرقفلی ساقط شود. همچنین نمی تواند مستاجر را مجبور به تخلیه ملک تجاری کند زیرا ابتدا باید تخلف مستاجر به صورت رسمی اثبات شود سپس مالک می تواند در این خصوص رسیدگی کند. همچنین اگر صاحبان سرقفلی برای دریافت شماره حساب واریز سهم سرقفلی خود اقدام کنند نشان از حقانیت صاحبان سرقفلی خواهد بود.

اگر مالک اقدام به ارسال شماره حساب نکند و مبلغ حق سرقفلی را تعیین کند کارشناسان مربوطه این حق را تعیین کرده و شما حق سرقفلی را به حساب دولت واریز می کنید.در این خصوص مشاوره با یک وکیل ملکی با تجربه بهترین کار است.

قوانین تخلیه مغازه سرقفلی توسط مالک

در بحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی تخلیه مغازه که سرقفلی آن در دست مشتری است تا زمانی که مدت زمان قرارداد اجاره موجر و مستاجر به پایان نرسیده باشد مالک میتواند درخواست تخلیه به مشتری بدهد.

به گفته وکیل سر قفلی در واقع به جز استثنائاتی که در ماده ۱۵ قانون در این مورد مطرح شده است و شرایط خاصی را تعیین کرده است که صاحب ملک حق درخواست تخلیه دارد:

قوانین تخلیه مغازه سرقفلی توسط مالک

1-تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

طبق بند اول ماده ۱۵ قانون مذکور مالک میتواند در صورتی که قصد احداث یک بنای جایگزین را داشته باشد میتواند درخواست تخلیه ملک تجاری را داشته باشد اما برای اینکه بتواند این حکم را صادر کند شرایطی را باید داشته باشد:

وجود گواهی یا پروانه ساخت از سوی شهرداری

پرداخت تمام و کمال حق و حقوق مستاجر

اتمام مدت اجاره

2-تخلیه سرقفلی به منظور رفع نیاز شخصی

مورد دوم در بحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی در بند دوم ماده ۱۵ قانون رابطه مهاجران مستاجر اینگونه بیان شده است که اگر فرد مالک نیاز مبرم به محل مورد اجاره داشته باشد میتواند به مستاجر درخواست تخلیه بدهد. برای این کار فرد مالک باید مدارک مورد نیاز را به سمع دادگاه برساند و در این باب تشخیص اینکه واقعاً فرد مالک نیاز به ملک تجاری دارد و اگر این ملک تخلیه نشود زندگی فرد مالک اداره نمی شود در این صورت حکم تخلیه صادر میشود. البته حقوق مستاجر نیز همچنان پابرجاست و مالک مأمور به تسویه حساب کامل با وی می باشد.

3-تخلیه سرقفلی به منظور سکونت

بند سوم از ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر اینگونه بیان می کند اگر مالک نیاز داشته باشد که در محل تجاری سکونت گزیند در صورت دارا بودن شرایط سکونت ملک تجاری می تواند از این بند برای درخواست تخلیه استفاده کنند.

4-تخلیه سرقفلی به جهت انتقال

طبق ماده ۱۹ قانون در بحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی اگر در قراردادی که میان ماجرا مستاجر نوشته شده باشد این مورد قید نشده باشد که فرد مستاجر میتواند ملک را به فرد دیگری انتقال دهد و خلاف این موضوع اثبات گردد مالک میتواند از مستاجر درخواست تخلیه داشته باشد که در این صورت نصف حقوق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت میشود.

5-تخلیه سرقفلی به لحاظ تعدی و تفریط

یکی دیگر از مواردی که باعث می شود که مالک بتواند درخواست تخلیه مستاجر بدهد این است که اگر تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره انجام شود مالک حق دارد که درخواست تخلیه بدهد پدر یعنی انجام کاری که در قرارداد قید نشده باشد و تفریط یعنی ترکه کاری که در قرارداد باشد البته این نکته را باید در نظر بگیرید که اثبات این موضوع به نظر کارشناسان بستگی دارد و تغییرات کوچک در ملک به جهت استفاده بهتر جزء این مورد نمی باشد.

در صورتی که تعدی و تفریط اثبات گردد مالک این حق را دارد که بدون اینکه حق کسب و پیشه و تجارت را پرداخت کند نسبت به تخلیه مستاجر اقدام کند.

6-تخلیه سرقفلی به علت تغییر شغل

بند ۷ ماده ۱۴ قانون در باب امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی می‌گوید اگر ملکی برای یک شغل معین اجاره داده شود و مستاجر بدون اطلاع قبلی مالک شغل را تغییر دهد مالک میتواند بدون پرداخت حق کسب و پیشه دستور دستور تخلیه را بدهد مگر اینکه شغل جدید عرفا شبیه شغل قبل باشد

چهار نکته در این باب وجود دارد ۱. در اجاره نامه قید نشده باشد که فرد می تواند شغل خود را تغییر دهد ۲. این تغییر شغل با حکم دادگاه نباشد ۳. شغل جدید شبیه شغل قبلی نباشد ۴. مالک به شغل جدید و یا تغییر شغل رضایت نداشته باشد.

حتی اگر مستاجر پس از مدت کوتاهی به شغل قبلی خود باز گردد باز هم مالک حق تخلیه برای مستاجر را دارد.

7-تخلیه سرقفلی به جهت تخلف از شرط

اگر شرطی در اجاره نامه قید شود و فرد بر خلاف آن عمل کند مالک می تواند درخواست تخلیه در البته باید این امر توسط کارشناسان پیگیری شود و به تایید برسد.

8-تخلیه سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها

از مهمترین مواردی که در قانون به آن پرداخته شده است و جای هیچ بهانه‌ای برای آن وجود ندارد اجاره بها است مستاجری که اجاره بهای خود را حداکثر تا ۱۰ روز از اول ماه پرداخت می کند و توجیه مورد تایید نیز برای این کار خود نداشته باشد باید ملک را تخلیه کند و مالک در این مورد کاملاً آزاد است همچنین انقضای مدت اجاره باعث میشود که مستاجر اجرت المثل به اندازه اجرت المسمی بپردازد.

 واریز اجاره سرقفلی به حساب دادگستری

در مراحل قانونی امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی اگر موفق به دریافت شماره حساب برای واریز حق سرقفلی نشدید و در نهایت پاسخی از طرف مالک دریافت نشد می توانید میزان اجاره را به صندوق دادگستری شورای حل اختلاف واریز کنید.

واریز اجاره سرقفلی به حساب دادگستری

 

نمونه رای تخلیه سرقفلی

کلاسه پرونده: 

شماره دادنامه: 

مرجع رسیدگی:

خواهان :   با وکالت مع الواسطه  با وکالت    به نشانی:

خواندگان:

خواسته : تخلیه و خسارت

گردش کار : دادخواستی طبق موارد ذکر شده با طرفیت خوانده فوق تقدیم داشته که در نتیجه بررسی پس از ارجاع به این شعبه و محتویات و مذکورات نتایج حاصل را بدین شرح اعلام داشته و ختم جلسه را به استحضار میرسانم.

متن رای صادره از طرف دادگاه تخلیه تجاری:

حکم صادره از طرف دادگاه در خصوص دعوی که توسط وکیل پیگیری می‌شود در دفترخانه شماره در تاریخ به طرفیت خواسته تخلیه ملک تجاری به جهت تجدید بنا در ساختمان جدید است که طبق آن خواهان ملک نامبرده را در تاریخ اجاره آقا و یا خانوم واگذار کرده است و حال قصد تجدید بنا دارد و مراحل قانونی هم از دریافت پرونده های مربوطه از شهرداری را نیز انجام داده است و اکنون خواست داره صدور حکم تخلیه می باشد که با توجه به قانون های موجود درخواست ایشان به رسمیت شناخته شده و حکم تخلیه صادر می شود.

خوانندگان با وجود ابلاغیه قانونی نتوانستند در جلسات دادگاه به صورت رسمی شرکت کنند در نتیجه کارشناس رسمی دادگستری نظریه به نیت کارشناسی تعداد شماره در دفتر دادگاه گردیده است که برای طرفین نیز به صورت ابلاغیه ارسال شده است.

وکیل خوانده ردیف اول به نظر و حکم دادگاه اعتراض داشته است که این تراز وجه نمی باشد زیرا کارشناسان برای هیئت سه نفره را بررسی کرده و به طور قطع به حکم نهایی صادر شده است در صورت اصرار به تجدید نظر در حکم صادره نظر خود را طبق قانون ابلاغیه در دادگاه تجدید نظر اعلام کنید همچنین نکته شایان ذکر این است که تمامی هزینه های آیین دادرسی شامل خسارت‌های مطالبه به خوانندگان و هزینه‌های تنهایی ابطالی ازم دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسان به صورت جدا محاسبه خواهد شد و پرداخت این هزینه ها طبق مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی بر عهده فرد متعرض است.

نحوه پرداخت اجاره سرقفلی

در مبحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی مراحل قانونی طی اظهارنامه ای از طریق ابلاغیه به طرفین اطلاع رسانی میشود که در صورت ادامه مشکل طبق قانون میتوان از طریق دادگاه اقدام کرد.

نحوه پرداخت اجاره سرقفلی

تخلیه سرقفلی در قانون ۷۶

قانون روابط موجر و مستاجر در ماده ۶ که در سال ۷۶ به تصویب رسیده است اینگونه بیان میکند که: "هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱. چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.

‌تبصره ۲. در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد"

تخلیه سرقفلی در قانون ۷۶

دادخواست تخلیه سرقفلی

در بحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی به این قسمت میرسیم که برای تخلیه ملک تجاری توسط مستاجر قوانین و مقرراتی تعیین شده است که مشخص کننده امور مربوطه می باشد. منظور از دعوای تخلیه این است که فردی مال غیرمنقول خود را پیش از این به تصرف فرد دیگری در آورده است و اکنون درخواست مطالبه آن را داشته باشد.

خواهان:  

خوانده:

وکیل:

خواسته: تخلیه ملک تجاری

دلایل و منضمات: 

1- دادخواست 

2- رونوشت قرارداد اجاره فیمابین

3- وکالت نامه رسمی شماره

شرح دادخواست 

ریاست محترم دادگاه عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار جنابعالی می رساند موکل اینجانب خانم/آقای   به موجب وکالت نامه رسمی شماره    وکیل   در پیگیری کلیه امور راجع به مالک ایشان به پلاک ثبتی    فرعی از اصلی   واقع در بخش دو ثبتی تهران، به نشانی   هستند. ملک مورد نظر در تاریخ    به موجب اجاره نامه عادی از طرف مالک    به آقای    اجاره داده شده و آقای    نیز در تاریخ   به موجب یک افرازنامه سهم خود را به آقای    انتقال داده است.

در حال حاضر آقای     (موجر) با توجه به وضعیت خاص خانواده شان، از جمله اینکه دو دختر دانشجو دارند که قادر به تامین هزینه ها و شهریه آنها نمی باشند و همچنین پسری دارند که با گذشت 40 سال از سن ایشان هنوز شغل مناسبی نداشته و ازدواج هم نکرده است، نیاز شدیدی به ملک مورد نظر دارند. مفاد استشهادیه ی ضمیمه موید این ادعاست.

با عنایت به مراتب فوق از محضر محترم دادگاه درخواست می شود نسبت به صدور حکم تخلیه با عنایت به بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر و بر اساس احتیاج شخصی خواهان اقدام فرمایید.

با تشکر فراوان

قانون سرقفلی و صاحب ملک

ماده ششم در بحث امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی از قانون روابط موجر و مستاجر در سال ۱۳۷۶ در رابطه با سرقفلی اینگونه بیان می کند: " هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید."

موسسسه حقوقی بین المللی عدالت آریایی با داشتن سابقه و وکلای با تجربه آماده خدمت به شما عزیزان در امور مختلف کیفری و حقوقی می باشد.برای دریافت مشاوره و هماهنگی می توانید با شماره تلفن 02122097090 تماس حاصل فرمایید و یا برای اطلاعات بیشتر به سایت مراجعه فرمایید .

سوالات متداول درباره صورت امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی

چند نمونه از سوالات کاربران در مورد صورت امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی

اجاره سرقفلی چیست؟

اجاره سرقفلی نوعی اجاره است که مستاجر علاوه بر اجاره بهای عادی به موجر پرداخت می کند. معمولاً زمانی پرداخت می شود که مستاجر کسب و کاری تاسیس شده را از مستاجر قبلی تحویل می گیرد و می خواهد همچنان از شهرت و حسن نیت کسب و کار بهره مند شود.

آیا مالک می تواند از دریافت اجاره سرقفلی امتناع کند؟

بله، صاحبخانه در صورت عدم تمایل به ادامه کار مستاجر قبلی و یا اجاره دادن محل به شخص دیگری می تواند از دریافت اجاره سرقفلی خودداری کند. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که اگر مالک در گذشته اجاره سرقفلی را پذیرفته باشد، ممکن است قانوناً موظف به ادامه پذیرش آن باشد.

در صورت امتناع مالک از دریافت اجاره سرقفلی مستاجر چه کاری می تواند انجام دهد؟

اگر مالک از دریافت اجاره سرقفلی امتناع کند، مستاجر ممکن است نیاز به مذاکره مجدد در مورد قرارداد اجاره یا یافتن مکان جدیدی برای کسب و کار خود داشته باشد. در برخی موارد، اگر صاحبخانه قبلاً اقدام کرده باشد، ممکن است اقدام قانونی لازم باشد اجاره سرقفلی را پذیرفته و اکنون بدون دلیل موجه از پذیرش آن امتناع می کند.