طبق اعلام شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ثبت نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه لوستر وچراغ‌های روشنایی و تزئینی از ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 1401.09.17 تا ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1401.09.20از طریق آدرس اینترنتی زیر انجام خواهد شد.

https://iranregexpo.com/gorfe/login

11111

لازم به ذکراست طبق تقویم نمایشگاه بین المللی تهران شروع نمایشگاه لوستر وچراغهای روشنایی و تزئینی، از روز نهم الی دوازدهم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.