والدیس دومبروفسکیس، معاون اجرایی کمیسیون اروپا در امور اقتصادی در توئیتی نوشت: اتحادیه اروپا در حال افزایش کمک‌های مالی به اوکراین است. معاون اجرایی کمیسیون اروپا ادامه داد: وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا  همین امروز مبلغ وام یک میلیارد یورویی را در قالب کمک مالی به اوکراین تایید کرده‌اند. در ادامه توئیت یکی از مقام های اتحادیه اروپا را مشاهده می نمایید.

اتحادیه اروپا

دست رد اتحادیه اروپا به درخواست برگزیتی انگلیس

این مقام ارشد در اتحادیه اروپا در ادامه توئیتش نوشت: این وام بخشی از بسته کمک مالی کلان جدید برای اوکراین است که توسط مقام‌های مربوطه در اتحادیه اروپا مورد تایید واقع شد.

تلاش اتحادیه اروپا برای اجرای برجام

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی به اوکراین حمله کرد؛ اقدامی که از سوی بسیاری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اتحادیه اروپا به شدت محکوم شد و به تبع آن، تحریم‌هایی را علیه مسکو در پی داشته است.