جدیدترین گزارش منتشرشده موسوم به گزارش مرور آماری انرژی برق جهان که هر ساله از سوی بریتیش پترولیوم منتشر می‌شود نشان می‌دهد تولید برق در ایران طی سال 2021 با رشد 6.4 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 357.8 تراوات ساعت رسیده است. ایران در سال پیش از آن 337.2 تراوات ساعت برق تولید کرده بود.

تولید برق

پسرنوجوان سر خودش را با اره برقی قطع کرد

متوسط رشد سالانه تولید برق در ایران طی دوره ده ساله منتهی به سال 2021 بالغ بر 4.3 درصد برآورد شده است.

کل تولید برق دنیا در سال 2021 نیز 13994.4 تراوات ساعت گزارش شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد 8.4 درصدی داشته است. تولید برق دنیا در سال 2020 بالغ بر 12949.3 تراوات ساعت اعلام شده بود.

*ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق در دنیا

سهم ایران از کل تولید برق دنیا در سال 2021 بالغ بر 1.3 درصد بوده است. ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیا در این سال بوده است. 30 درصد برق دنیا در سال 2021 در چین تولید شده است و این کشور بزرگترین تولیدکننده برق جهان در سال 2021 شناخته شده است. آمریکا با تولید 15.5 درصد از کل برق تولیدی در جهان رتبه دوم و هند با 6 درصد در رتبه سوم از این نظر قرار داشته‌اند.

اهمیت ضریب بار برای کاهش هزینه تولید برق+نمودار

*افت 44.2 درصدی تولید انرژی هسته‌ای ایران در سال 2021

ایران از حدود 10 سال گذشته با راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به جمع کشورهای تولیدکننده برق هسته‌ای پیوسته است. آمارهای بریتیش پترولیوم نشان می‌دهد تولید برق هسته‌ای ایران در سال 2021 با افت 44.2 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و ایران 0.1 درصد از کل تولید برق هسته‌ای جهان در این سال را به خود اختصاص داده است.

آمریکا با وجود سنگ‌اندازی‌های خود در برابر توسعه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیشترین نفع را از این انرژی در جهان می‌برد و در سال 2021 بالغ بر 29.3 درصد از کل تولید انرژی هسته‌ای جهان را به خود اختصاص داده است. فرانسه نیز با اختصاص سهم 13.5 درصدی از کل تولید برق هسته‌ای جهان به خود در رتبه سوم جهان از این نظر قرار داشته است. چین با تولید 14.6 درصد از کل تولید برق هسته‌ای جهان رتبه دوم را دارد.

تولید انرژی هسته‌ای جهان در سال 2021 با رشد 3.8 درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.