رامین پوریا در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه پایش مصرف برق ادارات از ابتدای سال آغاز شده است و باتوجه‌به اینکه همه ادارات تهران مجهز به کنتور هوشمند هستند اظهار کرد: ما از این امکانات هوشمند استفاده کرده و مصارف برق آنها را به‌صورت آنلاین رصد و کنترل می‌کنیم. وی با بیان اینکه طبق مصوبه هیات وزیران مصرف برق ادارات بعد از ساعت کاری ۶۰ درصد و در زمان اداری باید ۳۰ درصد کاهش یابد، گفت: این طرح به دلیل کمبود در تامین برق اجرایی نمی‌شود بله هدف مدیریت مصرف در ادارات است.

قطعی برق

پسرنوجوان سر خودش را با اره برقی قطع کرد

پوریا با بیان اینکه هفته آینده یک مانور سراسری در بخش اداری تهران پیش‌بینی‌شده تا همه اداره‌ها در یک روز مورد پایش میدانی در باره میزان مصرف قرار گیرند، اظهار کرد: سیاست‌های مدیریت مصرف در حال اجراست و امیدواریم امسال با کمترین چالش پیک را پشت سر بگذاریم.

اهمیت ضریب بار برای کاهش هزینه تولید برق+نمودار

به گفته مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ درخواست ما از همه مشترکان این است که در گذر از این پیک همراهی لازم را داشته باشند.

دستگیری عاملان قطعی برق تهران