تصویری از آگهی ازدواج  روی ستون های چراغ برق در خیابان‌های پایتخت در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که واکنش های زیادی را به همراه داشت. جوانی 26 ساله در این آگهی نوشته 6 میلیون تومان حقوق می گیرد، خانه و ماشین دارد. کاربران به این آگهی ازدواج واکنش های متفاوتی داشتند.

آگهی ازدواج

به زن ناشزه حقوقی تعلق می گیرد؟/آیا تمکین در مهریه تاثیر دارد؟/در چه صورتی اجازه ازدواج مجدد به مرد داده می شود؟

برخی این آگهی ها را راهی برای به دام انداختن دختران و برخی هم این راه را روشی برای پیدا کردن همسر دانستند. با این حال کاربری نوشت: «جوون 26 ساله ای که هم شغل داره هم ماشین و خونه روی زمین نمی مونه و فوری کیس ازدواج براش پیدا میشه اون ماییم که بیچاره ایم بیکار و بدون خونه و ماشین.» 

اضافه وزن الهام حمیدی بعد از ازدواج+عکس