جلسه مدیریت پرونده های مهم با حضور علی صالحی دادستان تهران، تعدادی از معاونان وی و قضات و ضابطین قضایی پرونده برگزار شد و حاضران به بررسی و تبادل نظر در خصوص تسریع در روند رسیدگی به پرونده و حل مشکلات و موانع پیش رو پرداختند.

دادستان تهران

واکنش دادستان تهران به برگزاری استخرهای مختلط

در این جلسه ، علی صالحی دادستان تهران، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در خصوص حمایت از تولید و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: باید ضمن جدیت در پیگیری مطالبات بانک ها و اعمال مجازات متناسب در مورد مفسدان اقتصادی، به انحاء مختلف قانونی از فعالان اقتصادی حمایت و به حل مشکلات حقوقی و قضایی آنها کمک کنیم.

دادستان تهران همچنین ضمن انتقاد از فقدان نظارت های قانونی لازم از سوی بانک ها بر روند اعطای تسهیلات تأکید کرد: بانک ها هم در مورد اخذ تضمین های لازم و عملکرد پرسنل خود در اعطای تسهیلات مسئول هستند و اگر تضمین مناسب بگیرند و نظارت کنند که تسهیلات در محل خود مصرف شود، این اتفاقات نمی افتد.

درگیری دختر دادستان کل در فرودگاه مشهد صحت دارد؟