زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت است. زهرا عبداللهی در ادامه تاکید کرد که اولویت وزارت بهداشت کاهش مصرف قند و شکر است. و زهرا عبداللهی در ادامه گفت در سبد غذایی خانوارها مصرف قند و شکر خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده است.

قند و شکر

دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: یکی از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت، کاهش مصرف قند و شکر در جامعه است و در کنار اقدامات آموزشی و فرهنگسازی در قالب بسیج‌های آموزشی و پویش‌های ملی، جلب مشارکت صنایع غذایی برای کاهش قند و شکر در محصولات‌شان و اصلاح استانداردها مهم است. 

وی گفت: در حال حاضر مطالعات بررسی مصرف غذایی خانوارها در کشور نشان می دهد که سرانه مصرف قند و شکر، خیلی بیشتر از مقدار توصیه شده در سبد غذایی است و مصرف آنها یکی از عوامل اصلی اضافه وزن، چاقی، دیابت و برخی از سرطان‌ها مانند سرطان پانکراس است.

واردات واکسن کرونا باید تحت نظارت وزارت بهداشت باشد

پیشنهاد کاهش مصرف قند وشکر

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی افزود: یکی از اقدامات و پیشنهادات ما برای کاهش مصرف قند و شکر در کشور، اتخاذ سیاست های دولتی مانند افزایش قیمت و یا حذف یارانه شکر است. این کار در جهت حفظ سلامت مردم است چون مردم، خیلی بیشتر از حد نیاز و توصیه‌ها قند و شکر مصرف می کنند. 

۴۰۰ مرکز درمانی بسیج در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد

مصرف زیاد قند و شکر

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت یادآور شد: به دلیل مصرف بالای قند و شکر و مواد قندی و شیرین، ذائقه مردم به سمت مصرف مواد غذایی شیرین و قندی سوق یافته و به همین خاطر باید بر روی کاهش تقاضا و مصرف به روش های مختلف، کار شود.

تعارض منافع هزاران میلیاردی در وزارت بهداشت با سلامت مردم