بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، ناترازی بانک‌ها تهدیدی برای نظام بانکی است. این موضوع باید جدی گرفته شود. حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز از وظایف مهم بانک‌مرکزی است.

بانک مرکزی مصادیق اخلال در مسائل ارزی را روشن کند / اتفاقات سال‌های 96 و 98 نباید تکرار شود

گزارش بانک مرکزی در مورد تورم نشان می‌دهد برنامه‌ها و سیاست‌های دولت برای مهار رشد تورم موفقیت آمیز بوده طوری که نرخ رشد تورم در ابتدای دولت سیزدهم که به رقم بی‌سابقه‌ای در ۷۰ سال اخیر رسیده بود کاهش قابل توجهی داشته است.

دستور مهم بانک مرکزی درباره وام ازدواج

رئیس‌جمهور در این نشست با تاکید بر لزوم تلاش بیشتر برای مهار رشد تورم و نقدینگی، از بانک مرکزی خواست با افزایش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها جلوگیری شود.

وام ودیعه مسکن ؛ بانک مرکزی : اعتبار نداریم / وزارت راه : قبول نداریم

رئیسی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، گفت: ناترازی بانک‌ها تهدیدی برای نظام بانکی است و این موضوع باید جدی گرفته شود.

رئیس دولت سیزدهم موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها را نیز از چالش‌های مهم در نظام بانکی کشور برشمرد و دستور داد بانک مرکزی در خصوص بهبود کفایت سرمایه برنامه عملیاتی ارائه و اجرای آن را پیگیری کند.

رئیسی حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر بازار ارز را از وظایف مهم بانک مرکزی دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تاکید کرد.