سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

 اینکه تصور شود قرار است سوله‌های بحران به کارتن‌خواب‌ها و افراد بی‌خانمان داده شود، تصور درستی نیست.

75درصدکارتن خوابها از معتادانند/آمارشهرداری ازبی خانمان ها15صدم درصدجمعیت پایتخت است

 بنا شد تا در برخی از شب‌های سرد که گرمخانه‌ها و دیگر مراکز ظرفیتشان تکمیل شده بود، از طریق هماهنگی با سازمان مدیریت بحران شهر تهران و آن هم برای همان شب برخی افراد به این سوله‌ها برده شوند.

 تاکنون برای دو شب از ظرفیت برخی از این سوله‌ها برای اسکان افراد بی‌خانمان استفاده شده است.

62136780

پرستو صالحی: برای کمک به بی خانمان های شهر همانند شهرداری آستین ها را بالا بزنیم

به گزارش مجله سلامتی ایران، انتشار گزارش پدیده «اتوبوس خواب» در تهران با واکنش های بسیاری از سوی مردم، فعالان مدنی و برخی مدیران و مسئولان مواجه شده است. شورای شهر تهران نیز به عنوان یکی از ارکان مدیریت شهری وارد این موضوع شد و موضوع در جلسه یکشنبه شورا مطرح شد. در همین حال معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از تکلیف شهردار تهران برای استفاده از کانکس های مدیریت بحران برای اسکان آوارگان خبر داد و گفت: اگر شهردار تهران این زیرساخت ها را دارد باید از سالن های مدیریت بحران استفاده کنیم. در شب های سرد هیچکس در خیابان نیست.

ماهانه 13 هزار نفر به بی خانمان های لوس آنجلس افزوده می شوند

او گفت که این یک تصمیم دائمی نیست. اما این افراد در این سوله ها نمی مانند و ممکن است در آینده به آن بازگردند. اگر زمان های دیگری باید ترتیب داده شود و هنوز توانمند نیست، این فضاها را اختصاص می دهیم.