در آخرین خبر از وضعیت پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته 99 به نقل از کانال کارگزینی پاداش بازنشستگان ، از عصر روز گذشته یکشنبه 14 آذر 1400 پاداش پایان خدمت بازنشستگان استانهای همدان ، کرمانشاه، بوشهر، خراسان شمالی و اصفهان به حسابشان واریز شد.

 

منبع: زنهار