مدیرکل فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه در این باره می گوید: پرواز کرمانشاه تهران به شماره 5711، ساعت 8 صبح می بایست انجام می شد ولی به دلیل شرایط جوی نامناسب کنسل گردید.

وی افزود: این پرواز متعلق به هواپیمایی آتا بوده و با توجه به شرایط موجود جوی، هنوز لغو یا تاخیر سایر پرواز های فرودگاه، اعلام نشده است. در صورت بروز هرگونه مشکلی در ساعت پروازها، اطاع رسانی لازم به مسافران انجام خواهد شد.