سید حسن نصرالله در سالگرد پیروزی تاریخی مقاومت لبنان بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه سال 2006 سخنرانی می کند.

این سخنرانی ساعت 20:30 روز جمعه پیش رو انجام خواهد شد.