در پی تصویب این بسته کمک مالی، کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل موسوم به آیپک نیز از کنگره قدردانی کرد.

این بودجه که زمانی قابل توجه نبود، حالا با درخواست‌هایی از سوی گروه کوچکی از چپ گراهای دموکرات روبروست که خواهان کاهش آن هستند چون می‌گویند این مساله باید به عنوان اهرم فشاری بر اسرائیل برای عدم الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری استفاده شود.

یک میلیون دلار از این بودجه برای دفتر نظارت بر یهودی ستیزی وزارت خارجه آمریکا اختصاص یافته است.

همچنین مجلس نمایندگان آمریکا ۲۵۰ میلیون دلار دیگر را برای تامین بودجه برنامه گفتگوی اسرائیل-فلسطین و توسعه اقتصادی فلسطین تصویب کرد.

ائتلاف برای صلح خاورمیانه که یک گروه حمایتی برای برنامه‌های گفتگوست، لابی‌گری برای این بودجه را هدایت کرد.