شبکه خبری المیادین از دفع حمله بقایای گروه تروریستی داعش به استان دیالی عراق توسط نیروهای حشدشعبی خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مردمی عراق موسوم به حشدشعبی با حمله عناصر تروریست داعش به منطقه «العظیم» در دیالی مقابله کردند.

بقایای گروه تروریستی داعش اخیراً به فعالیت‌های تروریستی خود در برخی مناطق عراق شدت بخشیده اند و در عین حال نیروهای امنیتی و حشدشعبی با آنها مقابله کرده و اجازه عرض اندام نمی‌دهند.

استان دیالی عراق از جمله استان‌های عراق است که شاهد حضور بقایای گروه تروریستی داعش است.