برنی سندرز، سناتور آمریکایی در توئیتر نوشت: ترامپ در انتخابات قبلی نظامیان را به مرز (مکزیک) فرستاد تا «حمله» (مهاجران) را متوقف کند. او در این انتخابات نظامیان را به پورتلند می‌فرستد تا با «آشوبگران» مقابله کند. او از نژادپرستی، تنفر، وجود اختلاف و ارعاب‌آفرینی لذت می‌برد. به خاطر دموکراسی مان، باید (در انتخابات) شکست بخورد.

 سندرز: ترامپ باید در انتخابات شکست بخورد