دکتر علی جهانی ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی بیان کرد: بیش از ۲۲۰ هزار بیمه شده اصلی و ۷۵ هزار مستمری‌بگیر در استان زیر چتر حمایتی تامین اجتماعی قرار دارند که با احتساب عائله تحت تکفل آنان بالغ‌بر ۴۵ درصد جمعیت استان از خدمات بیمه‌ای و درمانی این سازمان بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات الکترونیکی در سازمان ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم تامین اجتماعی ایجاد و توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیک و ترویج فرهنگ بهره‌گیری از خدمات غیرحضوری در بین شرکای اجتماعی سازمان است.

این مسئول افزود: از زمان شیوع کرونا به‌منظور جلوگیری از شیوع این ویروس، بسیاری از خدمات و سازمان غیرحضوری شد که مهم‌ترین آنها حذف فرایند تامین اعتبار دفترچه درمانی به‌صورت حضوری و ایجاد سامانه الکترونیکی برای دریافت استحقاق درمانی بیمه‌شدگان بود.