ولی اسماعیلی نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، از طرح سوال خود از محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد.

وی درباره موضوع سوال خود از وزیر آموزش و پرورش، اظهار داشت:متاسفانه گرایش های سیاسی در عزل و نصب های مدیران این وزارتخانه دخالت دارد که این سم مهلکی برای این وزارتخانه است و در این سوال از وزیر خواسته ایم تا درباره این موضوع توضیحاتی ارائه دهد.

نماینده گرمی در مجلس ادامه داد: متاسفانه و بنا به اظهارات مدیران ارشد این وزارتخانه به افراد ارزشی و متعهد که سابقه

همکاری با ارگانهای انقلابی را دارند، اجازه مدیریت داده نمی شود که امیدوارم وزیر به این موضوع رسیدگی شود تا این مسئله حل شود.

اسماعیلی بیان داشت: طرح سوال برای طی کردن روند قانونی در مجلس تقدیم هیئت رئیسه شده تا برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شود.