احمد حسین زادگان در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان سوادکوه با اشاره به گردشگر پذیر بودن مناطق مختلف سوادکوه، جلوگیری از ازدحام جمعیت در این اماکن و پارک‌های جنگلی را خواستار شد.

استاندار مازندران با بیان این که سهل انگاری در مقابله با کرونا پذیرفتنی نیست، تصریح کرد: نظارت و پیگیری کنید تا پروتکل‌های بهداشتی به نحو شایسته اجرا شود.

وی افزود: سوادکوه محور ورودی مازندران است و باید پیشانی رعایت اصول بهداشتی در استان باشد.

بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، استاندار مازندران با اشاره به وضعیت قرمز چندین شهر این استان، خاطرنشان کرد: هیچ راهکاری مهم‌تر و مؤثرتر از رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و دستورالعمل‌های بهداشتی در مقابله با انتقال و شیوع کرونا ویروس نیست.