سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری در جلسه شورای عمومی ناجا با بیان اینکه شرایط هنوز عادی نیست، افزود: رعایت دستوالعمل های پیشگیرانه و بهداشتی از سوی کارکنان بسیار ضروری است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه سلامت کارکنان ناجا و خانواده های آنان برای ما بسیار مهم است، تاکید کرد: در این راستا ماموریت های خود را با قوت و قدرت مضاعف به نحو مطلوب انجام می دهیم.

سردار اشتری بر نظارت دقیق و مستمر اجرای پروتکل های بهداشتی در مقابله با کرونا تاکید کرد و افزود: یگان های ناجا و نیروی انتظامی اقدامات پیشگیرانه خود را در مقابله با ویروس کرونا ادامه خواهند داد.