علیرضا بوژمهرانی- رصدگر ماه در برنامه آنلاین رصد خورشیدگرفتگی که به همت مرکز نجوم ادیب اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از نکات مهم خورشید گرفتگی تایید تجربی نظریه نسبیت انیشتین است که به کمک آن می توان با انجام یک سری محاسبات، تصویر خورشید را بر روی برگه ترسیم کرد و معادله نسبیت عام و اینکه چرا خمیدگی برای مدار عطارد اتفاق می افتد را توضیح داد.

وی افزود: عکاسی نجومی نیز از دیگر جذابیت های خورشیدگرفتگی است که به کمک فیلترهای استاندارد می توان این پدیده جذاب را مشاهده و از آن عکس برداری کرد.

به گفته این رصدگر ماه بیشترین میزان گرفت خورشید امروز در ایران در مرز پاکستان و در نواحی جنوب شرقی ایران است و کمترین میزان آن در نواحی شمال غربی کشور است. ۶۲ درصد قطر خورشید و ۵۷ درصد مساحت خورشید در اصفهان، در زمان اوج این خورشیدگرفتگی گرفت.

بوژمهرانی ادامه داد: در اوج خورشید گرفتگی حلقوی حتی اگر در مرکز نوار سایه هم باشیم نمی توانیم تاریکی را مشاهده کنیم و در خورشید گرفتگی کامل تاریکی قابل مشاهده است.

وی اضافه کرد: نواحی جنوب شرقی ایران در نوار سایه کامل قرار داد و می توانند تاریکی ببینند، اما در اصفهان رصد به صورت جزئی است.

در زمان خورشیدگرفتگی هیچ خطری زمین را تهدید نمی کند

این رصدگر ماه با تاکید براینکه خورشیدگرفتگی هیچ تهدیدی برای زمین ندارد، تصریح کرد: این پدیده خطرناک نیست. پدیده خاصی در زمان خورشیدگرفتگی جزئی و حلقوی مشاهده نمی شود و هیچ تاثیری بر روی کره زمین ندارد و هیچ اشعه ای به زمین وارد نمی شود.

بوژمهرانی گفت: در این پدیده هیچ اتفاقی برای کره زمین نمی افتد و تنها جزر و مد اندکی تغییر می کند. گفته می شود که در زمان حضور ماه بدر، امکان شکست گسل های زمین وجود دارد و همچنین گفته می شود در زمانی که خورشید و ماه هر دو در یک سمت هستند یا زمانی که ماه در یک سمت زمین و خورشید در سمتی دیگر است، نیروی گرانش بیشتری وارد می شود و ممکن است تغییراتی بر برخی موجودات زمین داشته باشد که البته این موضوع تایید علمی نشده است.

وی افزود: کسوف بر جزر و مد اثر دارد و اکنون مد شدیدتر می شود و به اصطلاح مد اکبر است و سطح آب بالاتر می آید.

این رصد گر ماه در توضیح اینکه خورشیدگرفتگی بعدی که در ایران قابل رویت است، توضیح داد: خورشیدگرفتگی بعدی در سال ۲۰۳۴ میلادی و مصادف با سال ۱۴۱۲ هجری خورشیدی رخ می دهد که گرفت کامل در ۳۰ اسفند اتفاق می افتد و یکی از بهترین محل های رصد آن مرودشت شیراز است.

بوژمهرانی هرگونه ورود نور بیش از اندازه به چشم برای چشم خطرناک دانست و تاکید کرد: تنها باید با فیلتر به خورشیدگرفتگی نگاه و از آن عکس برداری کرد.

وی در توضیح تفاوت خورشید گرفتگی کلی و حلقوی گفت: وقتی ماه دقیقا قطر خورشید را بگیرد، نور خورشید از کوه های ماه رد می شود و همانند دانه تسبیح است که منظره ای زیبا می افریند. در خورشید گرفتگی کلی ثبت شراره های خورشید نیز قابل مشاهده است.