برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت در واکنش به تصمیم سازمان غذا و داروی آمریکا درباره لغو مجوز قبلی خود درباره داروی هیدروکسی کلروکوئین، که ترامپ آن را "تغییر دهنده بازی" قلمداد کرده بود، نوشت: ترامپ نه تنها رئیس جمهور وحشتناکی است بلکه تهدیدی علیه سلامتی کشور است. او علم را رد کرد، خطر ویروس را کم اهمیت جلوه داد و دارو‌های زیانبار را ترویج کرد. در حال حاضر او بدون در نظر گرفتن فاصله گذاری اجتماعی، تجمعاتی را در فضا‌های بسته برگزار می‌کند. به خاطر حفظ سلامتی مان، ترامپ باید شکست داده شود.