فریدون همتی شب گذشته با اعلام توافق برای تکمیل پروژه‌ کریدور ساحلی جنوب کشور اظهار داشت: این توافق با معاون وزیر راه انجام شد. 

وی گفت: در دیدار با معاون وزیر راه تکمیل پروژه بزرگ و مهم کریدور ساحلی جنوب کشور در هرمزگان از پارسیان تا بندرعباس مورد پیگیری قرار گرفت.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: بیش از 800 کیلومتر از این کریدور مهم در استان هرمزگان قرار دارد که تکمیل آن تا پایان سال جاری در دستور کار است و باید به بهره برداری برسد.

همتی تصریح کرد: با موافقت معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، برای تکمیل کریدور ساحلی جنوب کشور در هرمزگان 100 میلیارد تومان اعتبار تخصیص می‌یابد.