مهندس علی صادقی نائینی مدیرکل اداره نقشه‌برداری هوایی و فضایی سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به افزایش دمای هوا و افزایش تبخیر آب دریاچه‌ها به تبع آن گفت: «به این ترتیب در دریاچه مهارلو و حوض سلطان شاهد افزایش غلظت نمک هستیم که موجب افزایش تراکم برخی جلبک‌ها و باکتری‌های نمک دوست شده و سبب می‌شود آب دریاچه‌ها قرمز دیده شوند.»

 چرا رنگ آب دریاچه‌ها قرمز می‌شود؟

این تصویر ماهواره سنتینل ۲ در روز ۱۴ خرداد از دریاچه مهارلو واقع در استان فارس است. این دریاچه با وسعت ۲۵ هزار هکتاری در جنوب شرقی شهر شیراز و در شرق دریاچه بختگان و جلگه شیراز است.

دکتر علی سلطانپور مدیر آبنگاری و جزرومدی این سازمان نیز با بیان اینکه با افزایش دما، تشدید نور و گرمای شدید، شاهد این روند در بسیاری از دریاچه‌های نمک در کشور خواهیم بود؛ ادامه داد: «در دریاچه ارومیه هم ممکن است تا یک ماه دیگر شاهد این تغییر رنگ آب دریاچه باشیم. کما اینکه در سال‌های گذشته نیز این موضوع را شاهد بودیم.»

وی با بیان اینکه اظهارنظر کارشناسی دقیق در این حوزه را باید به متخصصین زیست شناسی دریایی سپرد، افزود: این پدیده در آب‌های آزاد هم گاهی اتفاق می‌افتد که از آن به عنوان «کشند قرمز» یاد می‌شود و برای برخی آبزیان به دلیل سموم ایجاد شده، ضرر دارد.