در این مراسم عملیات اجرایی ایجاد ۱۸۸ هزار شغل با اولویت متقاضیان آسیب دیده از کرونا از طریق عقد قرارداد باده بانک کشور آغاز شد.

همچنین ۲ هزار و ۴۳۲ پروژه عمرانی شامل مدرسه، مراکز درمانی، مراکز فرهنگی و مذهبی، پروژه آبرسانی، راهسازی، مسکن محرومان و سایر طرح‌های زیربنایی با ۳۳۶ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

آغاز عملیات اهدای چهار میلیون بسته مواد پروتئینی به خانواده های آسیب دیده از کرونا در قالب مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان و آغاز عملیات ساخت و تکمیل ۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های دارای حداقل ۲ معلول با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان از دیگر بخش‌های رزمایش برکت امام خمینی (ره) است.