ابوالفضل عموئی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه استقامت بسیار خوبی در نظام سلامت کشور دیده شد گفت: اینکه غربی ها آسیب های جدی از بیماری کرونا دیدند به دلیل ساختار فردگرایی آنها و بی اخلاقی در این جوامع است.

وی افزود: براثر کرونا جهانی شدن، توسعه ارتباطات و نظام های حقوقی و اقتصادی دچار چالش و روندهای ملی گرایی دوباره مطرح شد.

وی ادامه داد: با استفاده از کرونا می خواستند فشارهای اقتصادی و بیشتری را بر ایران وارد کنند اما نتوانستند.

محمدباقر خرمشاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این برنامه گفت: کرونا مانند جنگ ها تعیین کننده سیاست و اقتصاد در دوران پس از این بیماری است.

وی با بیان اینکه برخی کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران توانستند بر بیماری کرونا غلبه کنند اما جوامعی مغلوب این بیماری شدند گفت: تروریسم رسانه ای عمیق و فشارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیاری در دوران آغاز کرونا بر ایران وارد شد.

وی گفت: در فضای مجازی ملت ایران را تحقیر می کردند اما با آمدن بیماری کرونا مشخص شد با اتکاء به سنت ها و تجربه های بومی می توانیم بر این بیماری غلبه کنیم در حالی که کشورهای غربی با مدرنیته و نظام لیبرالیسم نتوانستند.

وی افزود: عقلانیت دینی در مقابله عقلانیت ابزاری نتیجه بسیاری بهتری دارد.