وزارت خارجه آمریکا با قرارداد تسلیحاتی با کویت برای به روز رسانی سامانه‌های موشکی پاتریوت در این کشور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری کنگره آمریکا، این قرارداد که شامل فروش سه مجموعه تسلیحات به کویت است ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دارد.

اولین قرارداد شامل ۸۴ موشک ارتقایافته پیشرفته پاتریوت بوده که ارزشی ۸۰۰ میلیون دلاری دارد.

قراداد دیگر که ارزشی ۴۲۵ میلیون دلاری دارد شامل خدمات فنی بود و قرارداد سوم که ارزشی ۲۰۰ میلیون دلاری دارد شامل تعمیرات و برنامه ریزی این سامانه‌های موشکی است.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شده که این قرارداد‌های فروش، قابلیت کویت برای مقابله با تهدید‌های آتی و تامین امنیت بیشتر برای زیرساخت‌های نفت و گاز طبیعی خود را بهبود می‌بخشد.