محمد حسین شفیعی‌ها با بیان اینکه امسال روز قدس بدون حضور شهید قاسم سلیمانی برگزار می شود، اظهار کرد: وی به عنوان یک چهره بین المللی برای آزادسازی قدس شناخته شده بود که توسط دشمنان فلسطین ترور شد. امسال تمام مظلومان و مسلمانان جهان که دل در گرو عزت اسلام و فلسطین دارند، به آرمان های شهید سلیمانی می پردازند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی های امسال روز قدس، شیوع کروناست. صهیونیست ها این ذهنیت را دارند که به خاطر کرونا امسال مسئله قدس مغفول می ماند، اما همه مسلمانان به اشکال مختلف امسال به مسئله فلسطین می پردازند و اجازه نمی دهند آرمان قدس مغفول بماند.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه بهترین بستر برای فعالیت در شرایط کنونی، فضای مجازی است، تصریح کرد: مسلمانان از این فرصت می توانند برای انتقال پیام قدس استفاده کرده و اجازه ندهند خواب غلط صهیونیست ها تعبیر شود. من معتقدم تنفر رژیم صهیونیستی نه تنها کمتر نمی شود، بلکه بیشتر هم خواهد شد. در حال حاضر فعالیت در فضای مجازی آغاز شده و هر چه به روز قدس نزدیکتر می شویم این فعالیت بیشتر می شود و آرمان آزادسازی قدس به یک ترند تبدیل می شود. رهبری فرمودند صهیونیست ها 25 سال آینده را نخواهند دید و من امیدوارم هر چه زودتر مردم مظلوم فلسطین از شر صهیونیست ها خلاص شوند.

شفیعی ها در ادامه تاکید کرد: فضای مساعدی برای طرح آزادسازی قدس وجود دارد. مجموعه گروه های فلسطینی به این نتیجه رسیده اند که باید مرز خود را با دوست و دشمن مشخص کنند. آنها دوست و دشمن خود را شناخته اند و باور دارند در سایه وحدت و مقاومت می توانند قدس را آزاد کنند. این باور یکی از دستاوردهای بزرگ جریان مقاومت است که به برکت جمهوری اسلامی به دست آمد و به دلیل مقاومت، صهیونیست ها هرگز روی آرامش را نخواهند دید.

وی در پایان گفت: با رهنمودها و سخنان رهبری در روز قدس، خط مشی های مبارزه برای آزادسازی قدس به روزرسانی شده و مردم دنیا از این سیاست ها آگاه خواهند شد.