صبح امروز یکشنبه جسد «دو وئی» (Du Wei) سفیر چین در رژیم صهیونیستی در آپارتمان وی در تل آویو کشف شد.

هنور اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.