سخنگوی نهاد ریاست جمهوری ترکیه به‌مناسبت هفتاد و دومین سالروز «نکبت» و فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نکبت» بیان‌کننده فاجعه عظیمی است که ملت فلسطین دچار آن شده و نام اشغال، بی‌قانونی، ناعدالتی و ظلمی است که به‌مدت 72 سال ادامه دارد.

وی افزود: مردم فلسطین بیش از یک قرن است که در سرزمین خود تبدیل به پاریا (کسانی که از طبقه اجتماعی بسیار پایینی برخوردارند) شده‌اند و هفتاد درصد از جمعیت آنان از خاک خود طرد شده، و 6 میلیون فلسطینی بالاجبار به‌عنوان پناهنده در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند.

علی‌رغم قطعنامه‌های سازمان ملل و احکام آشکار حقوق بین‌الملل، اسکان غیرقانونی یهودیان در قدس شرقی و کرانه باختری ادامه داشته و خانواده‌های فلسطینی با زور از خانه‌های خود بیرون رانده می‌شوند.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: جامعه جهانی که قادر به یافتن راه‌حلی برای این بی‌عدالتی و بی‌قانونی نیست، امروز با آزمونی دیگر روبه‌رو است. سیاست اشغال که دهها سال به‌شکلی سازمان‌یافته ادامه داشته، با طرح‌های جدید الحاق به‌دنبال گسترش و تعمیق خود است.

تأسیس دولت مستقل، حاکم و دارای تمامیت جغرافیایی فلسطین به‌پایتختی قدس شرقی، براساس مرزهای سال 1967 و در چارچوب قطعنامه‌های شماره 242، 338، 1397 و 1515 سازمان ملل متحد، حق تاریخی و مشروع ملت فلسطین است. تا زمانی که ملت فلسطین به حقوق خود دست نیابد، برقراری صلح منطقه‌ای و جهانی ممکن نیست.

کالین ادامه داد: هر گامی در راستای تغییر وضعیت حقوقی، دینی و تاریخی قدس، بازی با آتش است. همان‌گونه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه عنوان کرد، قدس خط قرمز ماست.

همه افراد دارای احساس عدالت، وجدان و حقوق را به ایستادگی در برابر وحشیگری مدرن اسرائیل فرامی‌خوانیم. یک بار دیگر تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اشغال، انکار و الحاق باعث ایجاد صلح، آرامش و امنیت برای هیچ کسی نخواهد شد.

هرگونه طرح و اقدامی که موجودیت و اراده ملت فلسطین را نادیده بگیرد و به‌دنبال پیشکش کردن خاک فلسطین و قدس باشد، فاقد مشروعیت است و هیچ‌گونه ارزش و اهمیتی ندارد که چه‌کسانی این طرح‌ها را تدوین و حمایت می‌کنند.

ما به‌عنوان جمهوری ترکیه، با رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، به حضور کنار ملت فلسطین در این مبارزه بحق ادامه خواهیم داد.