اتابک جعفری افزود: بخش قابل توجهی از این میزان، مربوط به رهاسازی آب از سدهای بوکان، مهاباد و شهرچای ارومیه به عنوان بزرگترین سدهای استان به سمت دریاچه ارومیه است.

وی اضافه کرد: علاوه بر آن، عملیات رهاسازی آب از سدهای زولا و دریک سلماس و ساروق تکاب به سمت دریاچه ارومیه طی سال آبی جاری با مقادیر متفاوت انجام شده است.

وی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی ها قرار است که ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب طی سال آبی جاری از سدهای اقماری دریاچه ارومیه به سمت این دریاچه رها شود که این روند همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳ سد در استان در حال بهره برداری است که شهید کاظمی بوکان، شهرچای ارومیه، مهاباد و آغ چای چایپاره بزرگترین آنها به شمار می‌رود.

در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه یک‌هزار و ۲۷۱ متر و ۹۰ سانتی‌متر بوده که سه سانتی‌متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.

همچنین حجم آب موجود در این دریاچه طبق آخرین برآورد، پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب برآورد شده که ۹۰ میلیون مترمکعب بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.