صادق نامدار اظهار داشت: این محموله شامل لوازم آزمایشگاهی،  دستگاه آزمایش هماتولوژی، تیوپ دستگاه فلوسایتومتری و لوازم مصرفی دستگاه اتو آنالایزر است.

وی بیان کرد: این محموله پس از آن که امکان واردات آن از طریق مرز بازرگان میسر نشد، طبق توافق قبلی مدیران مرزی ایران و ترکیه، از طریق بازارچه مرزی «ساری‌سو» در ماکو وارد کشور شد تا در اختیار مدیران بخش درمان قرار گیرد.

وی اضافه کرد: این محموله در پنج کامیون حمل می‌شود که  ارزش آن به بیش از  ۷۴۹ هزار یورو می رسد.

به گفته نامدار، نخستین محموله دارویی خریداری شده از کشور آلمان نیز ۵۰ روز پیش به میزان ۲۶ تن از طریق همین بازارچه وارد کشور شد.

بازارچه «ساری‌سو» یک بازار مرزی در نزدیکی ماکو بوده که در بین حوزه شهرستان ماکو و شهر مرزی دوغوبایزید در استان آغری ترکیه واقع شده است.