نتیجه بررسی‌های موسسه تحقیقاتی ADP آمریکا حاکی از آن است که در ماه آوریل بیش از ۲۰ میلیون فرصت شغلی در بخش خصوصی این کشور حذف شده است.

پایگاه اینترنتی نشریه هیل در گزارشی با درج این خبر نوشت: «آهو ییلیدیرماز» رئیس موسسه تحقیقاتی ADP حذف ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی را بی‌سابقه خواند و گفت این رقم برای ماه آوریل به تنهایی بیش از دو برابر کل فرصت‌های شغلی است که در زمان رکود بزرگ اقتصادی حذف شد.

بخش خدمات با حذف ۱۶ میلیون فرصت شغلی تاکنون بیشترین کاهش فرصت‌های شغلی را داشته است. در همین حال سه میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی نیز در بخش‌های تجارت، حمل و نقل و خدمات رفاهی؛ دو میلیون و ۵۰۰ هزار در بخش‌های ساختمانی؛ و یک میلیون و ۶۰۰ هزار در بخش تولید حذف شده است.

این گزارش مربوط به وضعیت اشتغال در آمریکا در دوره منتهی به ۱۲ آوریل است و بدان معناست که اکنون فرصت‌های شغلی حذف شده بسیار قابل توجه است و از آن زمان هر هفته میلیون‌ها نفر برای اولین بار درخواست دریافت بیمه بیکاری کرده‌اند که بی سابقه بوده است.

از آغاز شیوع کرونا در آمریکا بیش از ۳۰ میلیون نفر درخواست دریافت بیمه بیکاری کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود اداره آمار کار آمریکا روز جمعه گزارش رسمی خود را درباره وضعیت اشتغال این کشور در ماه آوریل منتشر کند. «اریکا گروشن» محقق دانشکده صنایع دانشگاه کورنل می‌گوید گزارش روز جمعه بازار‌ها را تکان و نشان خواهد داد که تاثیر شیوع کرونا بر میزان اشتغال بیشتر از هر چیز دیگری بوده که از زمان رکود اقتصادی بزرگ جهان مشاهده شده است.

وی پیش بینی کرد نرخ بیکاری در این گزارش بیش از ۱۶ درصد اعلام شود که بالاترین رقم از زمان رکود اقتصادی بزرگ جهان است.