با توجه به اینکه هم اکنون تمام بندر‌های آلمان بسته هستند، کشتی یاد شده از ابتدای محدودیت‌های اعلام شده برای مسافرت و گردشگری تنها به منظور نقل و انتقال خدمه ناوگان خود و بازگرداندن آن‌ها از نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است.

بر این اساس روز جمعه پس از آن که ۱۵ نفر از خدمه کشتی یادشده با علائم سرماخوردگی به پزشک کشتی مراجعه کرده و مورد آزمایش قرار گرفتند، مشخص شد که یکی از آن‌ها به کووید۱۹ مبتلاست.

در زمان حاضر این ۱۵ نفر در کابین خود در کشتی قرنطینه شده‌اند و تحت درمان قرار دارند. اما برخی از خدمه پیش از روشن شدن نتیجه تست کرونا کشتی را ترک کرده بودند. از این افراد نیز خواسته شده وارد قرنطینه شوند.

شرکت Tui Cruises گفته است که تا پیش از این تاریخ هیچ مورد ابتلا به کرونا در میان خدمه دیده نشده بود. همه خدمه این کشتی اکنون بیش از چهار هفته است که در کشتی به سر می‌برند و ارتباطی با دنیای بیرون نداشته‌اند. آخرین تماس خدمه این کشتی با جهان خارج در تاریخ ۲۳ مارس (چهارم فروردین) یعنی روزی بوده که آخرین مهمان‌ها را به بیرون از کشتی بدرقه کرده‌اند.