مرکل طی بیانیه‌ای گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم که چگونه به توسعه واکسن‌ها، دارو‌ها و تست‌های تشخیص برای تمام مردم در سرتاسر جهان بپردازیم و آلمان این مسئولیت را می‌پذیرد.»

صدر اعظم آلمان اضافه کرد که بودجه ۸ میلیارد یورویی برای توسعه یک واکسن هنوز کافی نبوده و آلمان مشارکت مالی چشمگیری در این زمینه خواهد داشت.

وی در ادامه گفت: نه تنها نهاد‌های دولتی در این فعالیت مشارکت خواهند داشت بلکه از مشارکت بنیاد‌های خصوصی و شرکت‌های ساخت دارو و واکسن نیز برای مشارکت استقبال می‌شود.

مرکل و دیگر سران کشور‌های اروپایی پیشتر خواستار بودجه ۷.۵ میلیارد یورویی برای توسعه واکسن‌ها و دارو‌های مربوط به کووید-۱۹ شده‌اند.